ŠKOLA

Čerpáno z Vlastivědy moravské, Novoměstský okres, Brno, 1948, autor: Josef František Svoboda (1874 -1946)


Historie školy

Škola Škola

Obec patřila k farní škole v Horní Bobrové, až ji krajský školní komisař přiškolil roku 1788 k Radešínské Svratce. Vzdálenost se tak snížila, ale pro děti to byla neschůdná cesta, takže tam nedocházely jako do Bobrové. Proto děkan s vrchnostenským úřadem povolili obci, aby si zjednala vlastního učitele Fr. Slezáka z Doubravníka za roční plat 55 zl. Věc se dostala ke krajskému úřadu, když si svratecký učitel roku 1795 stěžoval. Na podmínky, jaké kladl krajský úřad, nemohla obec přistoupit, takže zůstalo při dosavadním přiškolení. Když nové předpisy připouštěly tzv. exkurendní vyučování a pomocnické stanice, pro něž se požadovala jen vyučovací místnost, přijal svratecký učitel v roce 1830 pomocníka Jana Klempíře a dal ho sem. Děkan to sice dodatečně schválil, ale již za dva rody žádal svratecký farář, aby vrchnostenský úřad Klempíře v obci netrpěl. Občané při biskupské návštěvě v roce 1834 požádali biskupa, aby jim dopomohl k povolení školy, a když nabídli postavení školy, slíbili učiteli stálý plat, a také zástupce vrchnosti přislíbil podporu, zdála se situace dosti příznivá. Ale představená velkostatku úspěšně protestovala proti zásadnímu uložení patronátních povinností k této škole. V roce 1836 byl Klempíř propuštěn a děti měly chodit zase do Svratky, ale nechodily. Asi v roce 1868 bylo obci povoleno odškolení od Svratky a v roce 1870 se ustavila první školní rada, jejímž předsedou se stal Fr. Mazel.

Nejvíce se o školu zasloužil předseda Al. Pejchal, který byl jejím opravdovým mecenášem. V roce 1884 bylo zavedeno vyučování žen ručním pracím, ale netrvalo dlouho. Teprve 30 listopadu 1898 bylo žádáno o obnovení a to bylo získáno. Současně bylo požádáno o povolení zimního pokračovacího hospodářského kurzu pro odrostlou mládež, který byl povolen 6. ledna 1899.

Školní kronika byla založena v roce 1879, školní knihovna v roce 1887 a školní spořitelna v roce 1925. V roce 1935 byla jedna třída, jeden učitel a 40 školou povinných dětí (23 chlapců a 17 dívek), z nichž navštěvovalo místní školu 36, měšťanskou 3 a jeden žák do školy nechodil.


Budova:

Nejstarší vyučovací místností byla pastouška č. 15. Byly v ní 4 školní lavice, které pojaly 40 dětí. Postupně byly vyučovací místnosti v domech č. 23, 31, 3 a 20. Teprve 5. 6. 1866 byla dražba na školu, kterou vydražil František Pejchal za 1400 zl. Byl to dům č. 10, v němž jedna světnice byla určena za učírnu, druhá za byl pro učitele. V roce 1872 byla budova opravena a přistavěna k těmto místnostem prostorná učírna stavitelem Janem Schierem z Nového Města nákladem 4035 zl. 52 kr, na něž dostala obce 50 zl podpory. Roku 1873 byla škola vysvěcena farářem Prchlým. V roce 1897 koupila obec ke škole přilehlý domek č. 66 a na tomto místě se utvořila nová velká zahrada a cvičiště. V roce 1905 byla budova pokryta cementovou břidlicí. Po ukončení provozu školy v roce 1979 je prostor využíván jako knihovna a pro různé sportovní a kulturní aktivity.

Od roku 1979 jezdí děti do školy v Bobrové.
Do MŠ jezdí děti do Bobrové. Vozí je většinou rodiče.

DIGITALIZOVANÁ KRONIKA

POSLEDNÍ AKTUALITY

Volby prezidenta ČR- oznámení o době a místě konání voleb

Na úřední desku jsme vložili...

více


Pozvánka na zasedání ZK

Na úřední desku jsme vložili...

více


NÁHODNÁ FOTOGRAFIE

POČASÍ NA VYSOČINĚ

POČASÍ V ČR

In-počasí


STATISTIKA PŘÍSTUPŮ


TOPlist


ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP


login:
heslo:

Copyright © 2008-2018 Obec Dlouhé. Všechna práva vyhrazena
Realizace: Jum - design