SOUČASNOST OBCE

Požářní nádrž

Požářní nádrž Požářní nádrž

Stavba požární nádrže byla zahájena na místě bývalého rybníka poblíž jeho dolní hráze v roce 1982, kdy na díle bylo odpracováno 910 brigádnických hodin. V roce 1983 práce pokračovaly vybagrováním dna, výkopem a betonováním základů. V roce 1984 byla stavba o rozměru 40 krát 30 metrů ukončena. Po obvodu bylo instalováno železné zábradlí. Současně s výstavbou požární nádrže byla vybudována kanalizace a přívod čisté vody z prostoru za budovou č. 12 (za Pávkovi) z meliorací. V době výstavby požární nádrže byl předsedou občanského výboru František Jež. V roce 1986 byla provedena terénní úprava návsi a okolí nádrže, byly zabudovány obrubníky kolem zatravněných ploch (J. Drdla). Vybudování požární nádrže přišlo celkem na 235 tisíc korun, kanalizace a obrubníky 125 tisíc korun. Hodnota hasičské nádrže je 650 tisíc korun.

Kulturní zařízení - Hostinec U Pávků

Kulturní zařízení - Hostinec U Pávků Kulturní zařízení - Hostinec U Pávků

V roce 1994 obecní úřad zakoupil nemovitost č. 12 „U Pávků“. Podle znaleckého posudku měla usedlost hodnotu 476 tisíc korun, obecní úřad zaplatil majiteli panu Hemzovi 250 tisíc Kč. O rok později se začalo s opravami. Většina prací byla vykonána brigádnicky. V první fázi byla opravena zadní místnost a výčep, ve kterém se na konci roku již točilo pivo. V roce 1996 byl zahájen provoz pohostinství, bylo vybudováno sociální zařízení, obezděno zápraží a celá stavba připravena k omítání. Za rok 1996 náklady činily 373 tisíc korun. V roce 1998 byla budova omítnuta. Zednické práce na opravě prováděli občané Dlouhého, zaměstnanci firmy Proagro Radešínská Svratka a jednoduché práce prováděli po celou dobu oprav brigádníci z řad místní mládeže. Celkové náklady na pořízení a rekonstrukci budovy činí 1,3 milionu korun. Sál kulturního zařízení je využíván k pořádání plesů, tanečních zábav, divadelních představení, setkání a schůzí zájmových organizací, výjimečně k folkovým koncertům, dalších prostory budovy jsou využívány obecním úřadem a sborem dobrovolných hasičů.

Čekárna

V roce 2000 byla přistavěna k budově obecního úřadu čekárna a vybudován odstavný pruh autobusové zastávky s nástupištěm. Byla opravena fasáda budovy Obecního úřadu a upraveno okolí. Na tuto akci byla získána státní dotace 120 tisíc korun. To je 60 procent nákladů. Z rozpočtu obce mělo být hrazeno zbylých 80 tisíc korun, ale částka byla mírně překročena. Kolaudace proběhla bez připomínek 1. prosince 2000. Autoři projektu byli zdařilou realizací mile překvapeni a velmi spokojeni.

Prodejna jednoty

Prodejna jednoty Prodejna jednoty

Stavba byla zahájena v roce 1972, kdy byl předsedou MNV Josef Šrámek. V tomto roce byla ještě zhotovena hrubá stavba. V roce 1973 byla prodejna dokončena a zkolaudována. Poté byla prodána podniku Jednota Velké Meziříčí. Hodnota díla byla 470 000 Kčs.
Znak a prapor obce

typar Obecní typář

První písemná zpráva o existenci osady pochází z r. 1407. Osada však byla založena daleko dříve, buď koncem 13. nebo počátkem 14. století (k rodině lokátora patřil patrně starý vladycký rod usazený na Telečsku a píšící se „z Dlouhého“ – jeho členové s připomínají z ještě na počátku 15. století, avšak v osadě Dlouhé již nikdo z nich nesídlil). Osada náležela zprvu ke Křižanovu, koncem 16. století byla však oddělena a připojena k Pernštejnu. V r. 1625 získal Dlouhé kardinál František z Ditrichštejna a osada sdílela osudy novoměstského panství. Hospodářským správcem kardinála byl Šimon Kratzer ze Schönsbergu, který koupil zámek v Novém Městě a v okolí zakládal železné hamry. Synové Šimona Kratzera dosáhli kolem r. 1660 postoupení osady Dlouhé do dědičného vlastnictví, čímž se tato stala na nějakou dobu samostatným statečkem. Za Kratzerů tak nabyla vesnice na důležitosti. Kratzerové se však podnikáním nakonec silně zadlužili a tak se Dlouhé v r. 1692 opět stalo součástí novoměstského panství. To bylo stále v rukou Ditrichštejnů, ale již v roce 1699 postoupil kníže Leopold Ditrichštejn Nové Město se zámkem i připojenými vesnicemi Nadaci šlechtičen v Brně, jimž tento majetek náležel a do r. 1945. V roce 1749 (tehdejší představenou Nadace byla členka rodiny Miniatiů z Capali) vznikl nejstarší obecní typář Dlouhého, jehož otisk se dochoval ve Sbírce pečetidel a odlitků pečetí v Moravském zemském archivu v Brně (MSA Brno, f-G 125, i.č. 1889), viz fotografie. Oválnému pečetnímu poli dominuje postava sv. Floriána, pravou rukou vylévajícího vědro na oheň, v levé třímající praporec s heraldickou lilií uprostřed listu. Opis majuskulou zní PECZET. POCTIWI. OBCE. DL…1749. Na základě znalosti této pečeti a historických souvislostí se do návrhu znaku obce – dostal lev z erbu Kratzerů (barevně upraven, v originále byl lev červenostříbrný ve stříbrno-červeně šikmo děleném štítě), sv. Florián z pečeti je symbolizován žernovem coby jeho atributem, lilie na praporci byla převzata z erbu baronů Monisti de Capali (členka tohoto rodu byla v době vzniku pečetidla představenou Nadace šlechtičen v Brně, vlastnící v té době nejen Dlouhé, ale i celé novoměstské panství). Dominantní modrá barva štítu symbolizuje někdejší rybníky v obci. Z předkládaného návrhu znaku vychází i zjednodušený návrh obecního praporu, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi vexilologické tvorby.


Znak obce

znak obce Znak obce

V modrém štítě stříbrno-červeně šikmo dělený lev s červenou zbrojí a jazykem držící v předních tlapách na zlaté žerdi stříbrný praporec s ocasem s žluto-červeně polcenou lilií a mezi zadními tlapami stříbrný mlýnský kámen s postavenou červenou kypřicí.
Prapor obce

prapor obce Prapor obce

List tvoří bíle karé široké jednu polovinu šířky listu se žluto-červeně polcenou lilií a dva vodorovné pruhy, červený a modrý. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

DIGITALIZOVANÁ KRONIKA

POSLEDNÍ AKTUALITY

Volby prezidenta ČR- oznámení o době a místě konání voleb

Na úřední desku jsme vložili...

více


Pozvánka na zasedání ZK

Na úřední desku jsme vložili...

více


NÁHODNÁ FOTOGRAFIE

POČASÍ NA VYSOČINĚ

POČASÍ V ČR

In-počasí


STATISTIKA PŘÍSTUPŮ


TOPlist


ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP


login:
heslo:

Copyright © 2008-2018 Obec Dlouhé. Všechna práva vyhrazena
Realizace: Jum - design