OCHOTNICKÉ DIVADLO

Z divadelní hry Muziky, muziky Z divadelní hry Muziky, muziky

Jednou z hlavních kulturních událostí vesnice, kterou bylo a je možno shlédnout díky aktivitě nadšenců a dobrovolníků je bezpochyby ochotnické divadlo. Historie ochotnictví v obci sahá do hluboké minulosti. Již za První republiky se hrávalo ve vesnici, ale také v okolních vískách ochotnické divadlo. Hrávalo se v Jiříkovicích, v Nové Vsi, v Bobrové, v Olešné, v Křídlech a jinde. Je známo, že se během jednoho zimního období sehrálo v obci i několik divadelních kusů, a to v hostinci U Pávků a U Zahrádků. Během 2.sv. války a po ní však ochotničení ve vesnici upadlo částečně v zapomnění. Obnovení divadelní tradice je datováno do období sedmdesátých let, kdy pod vedením pana Jaroslava Tulise a zdejší učitelky Věry Šidlové bylo sehráno dětmi i dospělými několik divadelních her a pohádek.


Ze hry Prach a broky Ze hry Prach a broky

Po roce 1980 došlo opět k utichnutí ochotnické činnosti v Dlouhém. Po několikaleté odmlce byla tradice obnovena v r. 1989 v okolních obcích Křídla, Radostín nad Oslavou a začaly vznikat ochotnické spolky, které navazovaly na tradici divadel za První republiky. V letech 1995 - 97 byla prováděna rekonstrukce budovy hostince U Pávků. Při rekonstrukci se již přemýšlelo o budoucím využívání opravených prostor. Tehdy se objevil nápad na znovuobnovení ochotnické činnosti v obci. Nápad mladých podpořil Jaromír Karásek a ujal se vedení této aktivity. Začalo pátrání po tradici divadla v Dlouhém, shánění divadelních her a scénářů, hledání ochotných a vhodných lidí pro obsazení rolí. Po třicetileté odmlce se v kulturním sále Pávků opět hrálo. Divadelní kus situovaný časem do přelomu 19. - 20. století a místem na vesnické sídlo, kam o prázdninách přijíždějí lidé z města se svými pletichami se v Dlouhém hrál před velikonocemi a poté asi za měsíc ještě v sousedních Křídlech. Nastudování hry pod vedením J. Karáska sklidilo velký úspěch. To bylo největší odměnou pro všechny zúčastněné herce a spolupracovníky. Kulisy malovala Petra Pikartová a další. Díky úspěchu obnoveného divadla se ochotníci rozhodli v činnosti pokračovat.

Seznam divadelních představení

r. 1939: Vesnička pod lipami
r. 1965: Ženský zákon – hra od T. G. Masaryka, kterou sehráli členové ČSM, pod vedením J. Tulise
r. 1965: Perníková chaloupka při oslavách MDŽ – děti
r. 1965: Pohádka o mrazu – děti
r. 1966: Inzerát – hra Karla Sabiny, sehráli členové ČSM v Dlouhém, v Křídlech a v Bohdalci
r. 1967: Na letním bytě – s touto hrou vystoupili ochotníci z řad mladší i starší generace v rodné obci a ještě v Radešínské Svratce. Nutno poznamenat, že tato hra byla „poslední“ v řadě děl sehraných dospělými a mládeží. V ochotnictví pokračovali pouze děti pod vedením zdejší učitelky.
r. 1967: Náš Janek – děti
r. 1969: Princezna a šašek – děti
r. 1970: O princezně, která si neuměla hrát – děti
r. 1973: Jak princezna hádala, až prohádala – děti
r. 1974: Šípková Růženka – děti
r. 1977: Dvě Maričky – děti
r. 1980: Sněhurka – děti.
Touto pohádkou bylo ukončeno dětské divadlo v Dlouhém.


DIGITALIZOVANÁ KRONIKA

POSLEDNÍ AKTUALITY

Volby prezidenta ČR- oznámení o době a místě konání voleb

Na úřední desku jsme vložili...

více


Pozvánka na zasedání ZK

Na úřední desku jsme vložili...

více


NÁHODNÁ FOTOGRAFIE

POČASÍ NA VYSOČINĚ

POČASÍ V ČR

In-počasí


STATISTIKA PŘÍSTUPŮ


TOPlist


ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP


login:
heslo:

Copyright © 2008-2018 Obec Dlouhé. Všechna práva vyhrazena
Realizace: Jum - design