HASIČI DLOUHÉ

Navštivte také oficiální webové stránky SDH Dlouhé.

Bobrůvka (kolem roku 1961) Bobrůvka (kolem roku 1961)

Po ohni, který vypukl sušením lnu na kamnech dne 22. 12. 1890, byl v roce 1893 založen sbor dobrovolných hasičů. V Dlouhém v té době žilo 398 obyvatel v šedesáti domech.

Ještě téhož roku jednal obecní výbor o zakoupení stříkačky za 700 zl a výstroje a výzbroje pro 20–25 osob. Zakladatelem sboru bylo představenstvo na obci v jehož čele stáli František Dudek st., František Dudek ml., Alois Pejchal. Jednatelem byl František Dudek ml. Při založení bylo asi 30 členů, 8 rolníků, 18 domkařů a 4 nádeníci. Sbor vlastnil jednu starou čtyřkolovou jednoproudovou stříkačku z doby vrchnostenské, od fy R. A. Smékal v Čechách u Prostějova. V roce 1942 byla zakoupena motorová stříkačka firmy Stratílek z Vysokého Mýta, k tomu 60 metrů hadic C. Od roku 1979 vlastní sbor motorovou stříkačku PPS 12 s kompletním vybavením. V roce 1972 získal sbor převodem kmenového jmění nákladní automobil Tatra 805, který byl využíván do roku 1980. Od této doby je případná doprava zajišČována nákladními auty nebo traktory. Již v roce 1893 souhlasila obec s výstavbou tzv. šupny pro hasičské nářadí.

Dlouhé (1999) Dlouhé (1999)

Podle dokumentace se sbor zúčastnil likvidace jedenácti požárů v obcích Dlouhé, Bobrůvka, Křídla a v Radešínské Svratce, nepodařilo se ale zjistit data zásahů. Výcvik sboru probíhal ve všech obdobích formou námětových cvičení, která se konala každoročně. Nejvíce cvičení proběhlo v roce 1958 – celkem osm a čtyři školení sboru.

Na úseku kultury pořádal sbor každoročně plesy, v archivu jsou zmínky o pořádání pomlázkových zábav. V roce 1957 zakoupil sbor promítací přístroj Almo 16, který byl využíván k projekci filmů. Do kulturní místnosti hostince U Pávků sbor nakoupil 80 židlí a stoly, členové sboru se významně podílejí na opravě objektu. Sbor se podílel také na budování kanalizace, požární nádrže a výstavbě prodejny.

Každý rok v lednu pořádají Hasičský ples. To je vlastně ukončení činnosti v roce předcházejícím a zároveň začátek pracovního roku nového.

Další akce, kterou organizují členové SDH je taneční výlet v první polovině července každého roku. Dále organizují sběr starého železa. Za prostředky vydělané z těchto akcí se jim podařilo nakoupit materiál na stoly a lavice pro letní zábavy. Dle možností se vypraví na zájezd - poslední roky navštěvují akce v Přibyslavi - Pyroden?

Hasiči úzce spolupracují s obcí - pomoc při nárazových pracích, organizace a obstarání oslav rodáků - což se jim velice daří. Na to, že jsou všichni zaměstnáni mimo obec, vždy se najde několik ochotných pracantů. Také oni se v poledních letech postili s velkou chutí do trénování a zúčastňují se pravidelně soutěží v rámci okrsku, kde se jim již několikrát podařilo postoupit do druhého kola.


Stoleté výročí založení sbor oslavil symbolicky setkáním na výroční valné hromadě.

Starostové a předsedové sboru od založení (podle dostupných materiálů):
František Dudek st., Jež Josef, Cícha Josef, Řehoř Jan, Peňáz František, Poul František, Pavlovský František, Pavlovský Josef.

Náčelníci a velitelé od založení:
Alois Pejchal, Antonín Vondruška, Josef Kříž, František Poul, Josef Šoustar, Pavel Tulis, Miroslav Šoustar, Josef Hlavatý.

Složení výboru:
starosta Václav Tulis, místostarosta Pavel Chalupa, jednatel Roman Petera, hospodář Jaromír Badalík.

Člen okrskového výboru:
Václav Tulis.

Pět členů je držitelem medaile „Za příkladnou práci“. Medaile „Za mimořádné zásluhy“ byla udělena Františkovi Pavlovskému st. Odznak sv. Floriána byl udělen čtyřem členům.

V roce 1999 členové sboru zrenovovali stříkačku Stratílek, se kterou se 9. května 1999 v Dlouhém účastnili jednoho kola soutěže v požárním útoku. Opravenou stříkačku předvedli i na hasičských dnech v Novém Městě na Moravě. V roce 2000 a 2001 se sbor zúčastnil soutěží se dvěma družstvy mužů, což je úspěch, protože se to nikdy v předchozích letech nepodařilo.

DIGITALIZOVANÁ KRONIKA

POSLEDNÍ AKTUALITY

Volby prezidenta ČR- oznámení o době a místě konání voleb

Na úřední desku jsme vložili...

více


Pozvánka na zasedání ZK

Na úřední desku jsme vložili...

více


NÁHODNÁ FOTOGRAFIE

POČASÍ NA VYSOČINĚ

POČASÍ V ČR

In-počasí


STATISTIKA PŘÍSTUPŮ


TOPlist


ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP


login:
heslo:

Copyright © 2008-2018 Obec Dlouhé. Všechna práva vyhrazena
Realizace: Jum - design